بازار و کاروانسرای شمس السلطنه

*بازار و کاروانسرای شمس السلطنه

این بنا متعلق به دوره قاجار می باشد که توسط فردی  بنام حاج محمدنراقی ساخته شده و بعدها به شمس السلطنه دختر ایشان  به ارث رسیده که شمس السلطنه آن را وقف بر تحصیل افراد بی بضاعت نموده اند این مجموعه شامل راسته بازار،چهارسوق، تاجر سرا و کاروانسرا می باشد که در 2 طبقه حدود 4000 مترمربع فضا  و طول تقریبی 200 متر و در جهت خیابان اصلی شهر شرقی ، غربی احداث شده است . مصالح این بنا عمدتا آجر و سنگ و در برخی جا ها از خشت خام می باشد.طبقه اول  محل نگهداري چار پايان و  طبقه فوقاني به استراحتگاه تجار  اختصاص داشته است . در جنب اين مجموعه محل هاي خاصي براي نگهداري شتر کاروان ها  وجود داشته که به اصطلاح محلي آنها را عصارخان مي نامند . در مجموعه بازار و کاروانسرا زيباترين آثار معماري عصر قاجار به چشم مي خورد . درب هاي گره کاري شده مجموعه تاجر سرا که از زيبا ترين قسمتهاي اين بخش است که چشم هر بیننده اي را ساعت ها به خود مشغول  می کند..

. در سقف راسته بازار و چهار سوق کاشی کاری معقلی و رسمی بنده به چشم می خورد .  طاق چار سوق دارای شمسه با کاشی هایی به رنگ فیروزه و سرمه ایی است .

مجموعه بازار و کاروانسرای شمس السلطنه به شماره 1645 در فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است .